ImageGlass đã chính thức có website để cập nhật tin tức, download các phiên bản, tiện ích mới nhất.

Hiện website vẫn đang được hoàn thiện về mặt nội dung, và chuẩn bị cho sự ra mắt của phiên bản mới, ImageGlass 1.5

Cám ơn tất cả các bạn đã sử dụng phần mềm ImageGlass, hy vọng mọi người sẽ có nhiều phản hồi hơn nữa để ImageGlass ngày càng hoàn thiện!

Tác giả.

------------------

We are glad to announce that ImageGlass website has been opened. You can follow the latest updates, get the newest version and other themes, extensions, language packs,... at here as well as on ImageGlass's Facebook.

This website is still under construction in order to prepare to release new version, ImageGlass 1.5. Thanks for your supports, we hope we will continue to receive your reports more and more!

Author.