Ngừng hoạt động diễn đàn thảo luận Google Code

Cám ơn bạn đã dành thời gian quan tâm và sử dụng phần mềm ImageGlass. Hiện tại do Google Code không còn được hỗ trợ nữa và sẽ đóng cửa trong thời gian không xa, nên kể từ bây giờ, những thắc mắc cũng như thông báo lỗi các bạn xin vui lòng đăng tải tại địa chỉ dưới đây:

https://github.com/d2phap/ImageGlass/issues

Nếu bạn không có tài khoản Github, bạn có thể tham gia vào cộng đồng ImageGlass tại địa chỉ Google+

https://plus.google.com/communities/111615498523454805000

Xin cám ơn!

Links

ImageGlass is a lightweight, versatile image viewing application that is designed to take the place of Photo Viewer in Windows 8, 7 and Vista, especially those installations that may have trouble displaying PNG and GIF files in Photo Viewer.