🎏 View and export Exif data in ImageGlass 8.0

Release information

Version 1.1.7.55
Release Date Aug 28 2010 7:00 AM
Download Count 1,041

Downloads

🛍

Support this project by purchasing from Microsoft Store.

*.exe
SHA1 Checksum 386a60f6027cc6b9936d1862058b0e23b4033cb1
Download Count 1,041

Screenshots

Buy me a beer 🍺?

ImageGlass is open source, free, ad-free photo viewer but developing and maintaining it do not. Your financial support gives me more motivations to work on the future releases.

You can become my sponsor in GitHub (one-time/monthly, no service fee), Patreon (monthly), PayPal,... Thanks for your support!

Ethereum 0xc19be8972809b6b989f3e4ba16595712ba8e0de4
Bitcoin 1PcCezBmM3ahTzfBBi5KVWnnd3bCHbas8Z

Changelog

Đã cập nhật phiên bản 1.1.7.55 với 16 cải tiến:

 • Tăng tốc độ load file trong thư mục
 • Khắc phục một số lỗi load file icon
 • Nâng cao chất lượng hình ảnh của file ICON khi xem
 • Cho phép trích xuất khung hình từ ảnh động GIF
 • Xem thông tin file ảnh
 • Xem ảnh bằng 7 cách:
  • Nhấn Mở File (Ctrl + O)
  • Kéo file thả vào cửa sổ
  • Xem từ menu chuột phải của file ảnh
  • Copy file từ bên ngoài và nhấn Crtl + V để "dán" vào cửa sổ ImageGlass
  • Copy đường dẫn từ bên ngoài và Ctrl + V vào ImageGlass
  • Copy các pixel từ bên ngoài và Ctrl + V vào ImageGlass
  • Xem ảnh chụp màn hình bằng cách Ctrl + V
 • Tính năng cập nhật lại thư mục
 • Xem ảnh với chế độ Vừa khít hoặc kích thước thật
 • Hỗ trợ Zoom ảnh mượt mà bằng cách lăn chuột
 • Tuỳ chỉnh thời gian trình chiếu hình ảnh (slideshow)
 • Thiết lập ImageGlass làm trình duyệt mặc định
 • Thêm Open with ImageGlass vào menu chuột phải
 • Hiển thị biểu tượng thông báo khi file ảnh bị lỗi
 • Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
 • Hỗ trợ đầy đủ các phím tắt
 • Đặc biệt, giảm đáng kể dung lượng RAM chiếm dụng khi duyệt ảnh

ImageGlass is a lightweight, versatile image viewing application that is designed to take the place of Photo Viewer in Windows 10, 8, 7 and Vista, especially those installations that may have trouble displaying PNG and GIF files in Photo Viewer.