🏔 ImageGlass Preview and the future of ImageGlass

Release information

Version 1.1.7.55
Release Date Aug 28 2010 7:00 AM
Download Count 745

Downloads

*.exe
installer (387.6 KB)
SHA1 Checksum 386a60f6027cc6b9936d1862058b0e23b4033cb1
Download Count 745

Screenshots

Buy me a beer 🍺?

Developing and maintaining ImageGlass have been taking thousands of hours of my time and a large part of my sanity as well as my finance. If you love this little app, it would go a great way to ensuring that I can afford to take the time to continue to develop it.

Thanks for your gratitude and finance help!

Bitcoin 3Hp7QLP9Fxpb1s4CAcZFYR7NUgN1bR93Hy
Ethereum 0x6DDBd646586bebF7a97e022D615cbE789D39a965

Changelog

Đã cập nhật phiên bản 1.1.7.55 với 16 cải tiến:

 • Tăng tốc độ load file trong thư mục
 • Khắc phục một số lỗi load file icon
 • Nâng cao chất lượng hình ảnh của file ICON khi xem
 • Cho phép trích xuất khung hình từ ảnh động GIF
 • Xem thông tin file ảnh
 • Xem ảnh bằng 7 cách:
  • Nhấn Mở File (Ctrl + O)
  • Kéo file thả vào cửa sổ
  • Xem từ menu chuột phải của file ảnh
  • Copy file từ bên ngoài và nhấn Crtl + V để "dán" vào cửa sổ ImageGlass
  • Copy đường dẫn từ bên ngoài và Ctrl + V vào ImageGlass
  • Copy các pixel từ bên ngoài và Ctrl + V vào ImageGlass
  • Xem ảnh chụp màn hình bằng cách Ctrl + V
 • Tính năng cập nhật lại thư mục
 • Xem ảnh với chế độ Vừa khít hoặc kích thước thật
 • Hỗ trợ Zoom ảnh mượt mà bằng cách lăn chuột
 • Tuỳ chỉnh thời gian trình chiếu hình ảnh (slideshow)
 • Thiết lập ImageGlass làm trình duyệt mặc định
 • Thêm Open with ImageGlass vào menu chuột phải
 • Hiển thị biểu tượng thông báo khi file ảnh bị lỗi
 • Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
 • Hỗ trợ đầy đủ các phím tắt
 • Đặc biệt, giảm đáng kể dung lượng RAM chiếm dụng khi duyệt ảnh

ImageGlass is a lightweight, versatile image viewing application that is designed to take the place of Photo Viewer in Windows 10, 8, 7 and Vista, especially those installations that may have trouble displaying PNG and GIF files in Photo Viewer.